کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور بدروم 11 مرداد

تهران بدروم
ساعت رفت پرواز: ۲۳:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۲:۱۵
تاریخ شروع تور : ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ نوع سفر: هوایی - قشم ایر
تاریخ پایان تور : ۱۸ مرداد ۱۳۹۸مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم هتل کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت 11 مرداد می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .

شماره پرواز رفت 2261 و شماره پرواز رفت 2260 می باشد .

کد : 20 + 80
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
TENDA HOTEL
All

۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

YELKEN MANDALINCI
All

۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

AYAZ AQUA
All

۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

موگلا

AYAZ AQUA
All

۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA & POOL

موگلا

GREEN BEACH
All

۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

توربا

BODRUM BAY
All

۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

MANDARIN RESORT
All

۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

موگلا

GREEN BEACH
All

۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

BODRUM BAY
U.All

۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

SUNDANCE RESORT
U.All

۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

ISIS BODRUM
U.All

۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

KADIKALE RESORT
U.All

۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

GADEN

تورگوت رئیس

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

ایچملر

SUNDANCE RESORT
U.All

۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

THOR LUXURY
U.All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

YASMIN BODRUM
U.All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

MYNDOSE

تورگوت رئیس

KADIKALE RESORT
All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

ISIS BODRUM
U.All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB SEA VIEW

گونبت

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

THOR LUXURY
U.All

۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

توربا

ISIS BODRUM
U.All

۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

TMT LABRANDA
U.All

۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

ANNEX

ایچملر

SAMARA HOTEL
All

۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

THOR LUXURY
U.All

۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

SUPERIOR

توربا

TMT LABRANDA
U.All

۱۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

NO BALCONY

ایچملر

YASMIN BODRUM
U.All

۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

MAIN

تورگوت رئیس

DUJA HOTEL
U.All

۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

GRAND PARK BODRUM
U.All

۱۰,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

TMT LABRANDA
U.All

۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR ROOM

ایچملر

BAIA BODRUM
U.All

۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

DUJA HOTEL
U.All

۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

VILLAGE SEA VIEW

توربا

DUJA HOTEL
U.All

۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

GRAND PARK BODRUM
U.All

۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

BAIA BODRUM
U.All

۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوندوان

KEFALUKA HOTEL
U.All

۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

LABLANCHE ISLAND
U.All

۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

LABLANCHE ISLAND
U.All

۱۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

HILTON BODRUM
U.All

۱۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

GUEST ROOM

توربا

HILTON BODRUM
U.All

۱۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان

GUEST SEA VIEW

توربا

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ تاریخ پایان تور : ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه .ناهار . شام .ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان. بیمه مسافرتی
توضيحات


*** تورها به صورت اقساط ، 4 تا 9 ماه تا سقف 15000000 قابل فروش است. جهت اطلاع از شرایط اقساط ، با دفتر شباویز پرواز تماس بگیرید . ***


 نرخ کودک زیر دو سال 290.000 تومان می باشد .

تذکر:تور بدروم شامل گشت شهری نمی باشد .

اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم


تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021


تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

تور شهر بدروم

تخصص آژانس شباویز  اجرای تورهای ترکیه به ویژه تورهای بدروم می باشد.شما عزیزان می توانید اطلاعات کاملی از هتل های شهر بدروم ، مراکز خرید بدروم ، بهترین هتلهای بدروم ترکیه ،تفریحات بدروم ، فرودگاه میلاس ، پارک آبی ،بدروم بهتره یا آنتالیا ، قلعه بدروم ، شهر بدروم و ...   در سایت شباویز کسب کنید .