کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور بدروم 17 خرداد

تهران بدروم
ساعت رفت پرواز: ۲۳:۰۰ ساعت برگشت پرواز: ۰۲:۱۵
تاریخ شروع تور : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ نوع سفر: هوایی - قشم ایر
تاریخ پایان تور : ۲۵ خرداد ۱۳۹۸مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم هتل کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت 17 خرداد می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد .

شماره پرواز رفت 2261 و شماره پرواز رفت 2260 می باشد .

کد : 150
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
TENDA HOTEL
All

۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

TIANA BEACH
All

۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

PHOENIX SUN HOTEL
All

۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گومبت

AYAZ AQUA
All

۵,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

موگلا

GOLDEN BEACH
All

۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

بدروم

AYAZ AQUA
All

۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA POOL

موگلا

LATANYA PARK
U.All

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

-

MANDARIN RESORT
All

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

موگلا

YELKEN MANDALINCI
All

۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

DUJA HOTEL
U.All

۶,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

VILLAGE

توربا

GREEN BEACH
U.All

۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

توربا

LATANYA PARK
U.All

۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

MAIN

-

JASMIN BEACH HOTEL
All

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

BODRUM PARK RESORT
All

۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

GREEN BEACH
U.All

۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

BODRUM BAY
All

۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

BODRUM PARK RESORT
U.All

۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۲۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

ایچملر

TMT LABRANDA
All

۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

ANNEX

ایچملر

KADIKALE RESORT
All

۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

تورگوت رئیس

BODRUM BAY
All

۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

TMT LABRANDA
U.All

۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

NO BALCONY

ایچملر

KADIKALE RESORT
All

۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

SUNDANCE RESORT
U.All

۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

KAIRABA BODRUM
U.All

۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

-

HOTEL DIAMOND BODRUM
U.All

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

موگلا

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

TMT LABRANDA
All

۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۵,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

ایچملر

CLUB BLUE DREAM
All

۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان 0 0 0

ECONOMI

گوورجینلیک

HOTEL DIAMOND BODRUM
U.All

۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

موگلا

KAIRABA BODRUM
U.All

۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

-

ROYAL ASARLIK
U.All

۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

ISIS BODRUM
U.All

۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB GARDEN

گونبت

CLUB BLUE DREAM
U.All

۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

GRAND PARK BODRUM
U.All

۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

ROYAL ASARLIK
U.All

۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گونبت

ASTERIA BODRUM
U.All

۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

ISIS BODRUM
U.All

۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB SEA

گونبت

CLUB BLUE DREAM
U.All

۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

GRAND PARK BODRUM
U.All

۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

SAMARA HOTEL
All

۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

BAIA BODRUM
U.All

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

ISIS BODRUM
U.All

۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

DELTA HOTEL MARIOTT
All

۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

-

YASMIN BODRUM
U.All

۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

MYNDOSE

تورگوت رئیس

DUJA HOTEL
U.All

۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

VILLAGE SEA VIEW

توربا

YASMIN BODRUM
U.All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

MAIN

تورگوت رئیس

THOR LUXURY
U.All

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

SUPERIOR

توربا

BAIA BODRUM
U.All

۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوندوان

DUJA HOTEL
U.All

۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

LABLANCHE RESORT
U.All

۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

LABLANCHE RESORT
U.All

۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

THOR LUXURY
U.All

۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

DELUXE JACUZZI

توربا

LABLANCHE ISLAND
U.All

۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

THOR LUXURY
U.All

۱۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

JACCUZI SWIM UP

توربا

LABLANCHE ISLAND
U.All

۱۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

HILTON BODRUM
U.All

۱۲,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

GUEST ROOM

توربا

KEFALUKA HOTEL
U.All

۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

HILTON BODRUM
U.All

۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان

GUNBET SEA VIEW

توربا

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - قشم ایر
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۷ خرداد ۱۳۹۸ تاریخ پایان تور : ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر . 6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه صبحانه .ناهار . شام .ترانسفر فرودگاهی . لیدر فارسی زبان. بیمه مسافرتی
توضيحات


*** تورها به صورت اقساط ، 3 تا 9 ماه تا سقف 15000000 قابل فروش است. جهت اطلاع از شرایط اقساط ، با دفتر شباویز پرواز تماس بگیرید . ***


 نرخ کودک زیر دو سال 290.000 تومان می باشد .

تذکر:تور بدروم شامل گشت شهری نمی باشد .

اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .


ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم


تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021


تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

تور شهر بدروم

تخصص آژانس شباویز  اجرای تورهای ترکیه به ویژه تورهای بدروم می باشد.شما عزیزان می توانید اطلاعات کاملی از هتل های شهر بدروم ، مراکز خرید بدروم ، بهترین هتلهای بدروم ترکیه ،تفریحات بدروم ، فرودگاه میلاس ، پارک آبی ،بدروم بهتره یا آنتالیا ، قلعه بدروم ، شهر بدروم و ...   در سایت شباویز کسب کنید .