کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور بدروم 4 مرداد

تهران بدروم
ساعت رفت پرواز: ۰۲:۵۵ ساعت برگشت پرواز: ۰۶:۳۰
تاریخ شروع تور : ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ نوع سفر: هوایی - ماهان
تاریخ پایان تور : ۱۱ مرداد ۱۳۹۸مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
بدروم ۶ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم هتل کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت 4 مرداد ماه می باشد .

فرودگاه مقصد دنیزلی می باشد و فاصله ی فرودگاه تا بدروم 4 ساعت می باشد .

کد : 20 + 80
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
TENDA HOTEL
All

۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

ONURA HOLIDAY
All

۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

YELKEN MANDALINCI
All

۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

AYAZ AQUA
All

۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

موگلا

MANDARIN RESORT
All

۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

موگلا

BODRUM BAY
U.All

۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

BODRUM BAY
All

۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

GREEN BEACH
All

۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

توربا

GREEN BEACH
All

۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

HOTEL DIAMOND BODRUM
U.All

۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

CLUB BLUE DREAM
U.All

۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

KAIRABA BODRUM
U.All

۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

KAIRABA BODRUM
U.All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۲۸۹,۵۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

HOTEL DIAMOND BODRUM
U.All

۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

ایچملر

CLUB BLUE DREAM
U.All

۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

STD

ایچملر

SUNDANCE RESORT
U.All

۱۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

ISIS BODRUM
U.All

۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

گونبت

KADIKALE RESORT
All

۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

SUNDANCE RESORT
U.All

۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

ROYAL ASARLIK
U.All

۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

TMT LABRANDA
All

۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

TMT LABRANDA
All

۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

BODRUM HOLIDAY RESORT
U.All

۱۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

ایچملر

THOR LUXURY
U.All

۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

STD

توربا

THOR LUXURY
U.All

۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۱۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

STD

توربا

KADIKALE RESORT
All

۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

KADIKALE RESORT
U.All

۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

ROYAL ASARLIK
U.All

۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

ROYAL ASARLIK
U.All

۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گونبت

GRAND PARK BODRUM
U.All

۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

TMT LABRANDA
U.All

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان 0 ۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

ایچملر

THOR LUXURY
U.All

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان 0 0

SUPERIOR

توربا

ISIS BODRUM
U.All

۱۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گونبت

YASMIN BODRUM
U.All

۱۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

تورگوت رئیس

SAMARA HOTEL
All

۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

BAIA BODRUM
U.All

۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوندوان

DUJA HOTEL
U.All

۱۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

توربا

YASMIN BODRUM
U.All

۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

DUJA HOTEL
U.All

۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB SEA VIEW

توربا

BAIA BODRUM
U.All

۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوندوان

LABLANCHE RESORT
U.All

۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

تورگوت رئیس

GRAND PARK BODRUM
U.All

۱۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

LABLANCHE RESORT
U.All

۱۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

تورگوت رئیس

DUJA HOTEL
U.All

۱۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

LABLANCHE ISLAND
U.All

۱۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

گوورجینلیک

LABLANCHE ISLAND
U.All

۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۹,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

VOGUE HOTEL
U.All

۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

توربا

HILTON BODRUM
U.All

۱۸,۷۴۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

STD

توربا

TITANIC DELUXE
U.All

۱۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA SIDE

بلک

VOGUE HOTEL
U.All

۱۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۳۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR

توربا

HILTON BODRUM
U.All

۲۰,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

توربا

TITANIC BODRUM
U.All

۲۰,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۲۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

گوورجینلیک

VOGUE HOTEL
U.All

۲۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۳۴,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان

SUPERIOR SEA VIEW

توربا

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - ماهان
تاریخ تاریخ شروع تور : ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ تاریخ پایان تور : ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
مدارک لازم کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت با هواپبمایی ماهان .6 شب و 7 روز اقامت در هتل همراه - صبحانه . ناهار . شام ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی
توضيحات نرخ کودک زیر دو سال 295.000 تومان می باشد .

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد .

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

تور شهر بدروم

تخصص آژانس شباویز  اجرای تورهای ترکیه به ویژه تورهای بدروم می باشد.شما عزیزان می توانید اطلاعات کاملی از هتل های شهر بدروم ، مراکز خرید بدروم ، بهترین هتلهای بدروم ترکیه ،تفریحات بدروم ، فرودگاه میلاس ، پارک آبی ،بدروم بهتره یا آنتالیا ، قلعه بدروم ، شهر بدروم و ...   در سایت شباویز کسب کنید .