کانال تلگرام شباویز
×

منــــــو

جهت دریافت رایگان آخرین تورها در ایمیل خود عضو شوید.

تور کوشآداسی 13 و 14 تیرماه

تهران کوشآداسی
ساعت رفت پرواز: ۰۵:۲۰ ساعت برگشت پرواز: ۲۳:۵۰
تاریخ شروع تور : ۱۳ تير ۱۳۹۸ نوع سفر: هوایی - آنادلوجت
تاریخ پایان تور : ۱۹ تير ۱۳۹۸مدت اقامت: 6 شب
مقصد
نام مدت اقامت توضيحات
کوشآداسی ۶ شب جهت مشاهده سایت اصلی هتل بروی اسم آن کلیک کنید.

تاریخ پرواز رفت 13 و 14 تیرماه می باشد .

فرودگاه مقصد ازمیر می باشد.

کد : 2
هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات منطقه هتل
MELIKE
B.B

۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

LAMBIANCE
All

۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

MINAY HOTEL
H.B

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کوشآداسی

GRAND KURDOGLU
H.B

۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

MELIKE
H.B

۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

AYMA BEACH RESORT
H.B

۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کوش آداسی

SURTEL HOTEL
All

۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

LUANA SANTA MARIA
All

۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۷,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

-

BELMARE
All

۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۴,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لانگ بیچ

SEA PEARL
All

۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۸,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

PANORAMA HILL
All

۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

مرکز شهر

SEALIGHT FAMILY CLUB
All

۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

PANORAMA HILL
All

۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

مرکز شهر

MARBLE BY PALM WINGS
All

۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کوش‌آداسی

BLUE VISTA HILL
All

۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD**

لانگ بیچ

LADONIA ADAKULE
U.All

۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD***

پیگاله بیچ

GRAND BLUE SKY
All

۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

BLUE VISTA HILL
All

۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

لانگ بیچ

ARIA CLAROS
All

۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان 0 ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

CLUB

اوزدره

FANTASIA DELUXE
All

۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

DLX

لانگ بیچ

SEA LIGHT
U.All

۹,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

TUSAN BEACH RESORT
All

۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

پیگاله بیچ

ARIA CLAROS
All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

MAIN

اوزدره

TUSAN BEACH RESORT
U.All

۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

پیگاله بیچ

RAMADA RESORT
All

۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SUP

مرکز شهر

ARIA CLAROS
All

۱۰,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

اوزدره

LE BLEU
U.All

۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

لیدیز بیچ

AMARA SEA LIGHT
U.All

۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

WITHOUT BALCONY

لانگ بیچ

RAMADA RESORT
All

۱۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۶,۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

مرکز شهر

LE BLEU
U.All

۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

لیدیز بیچ

INFINITY by YELKEN
All

۱۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

GARDEN

لیدیز بیچ

PALM WINGS RESORT
All

۱۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

کوشآداسی

INFINITY by YELKEN
All

۱۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

لیدیز بیچ

PINE BAY RESORT
All

۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

پاموجوک

AMARA SEA LIGHT
U.All

۱۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۲۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

BALCONY SEA SIDE

لانگ بیچ

AQUA FANTASY
All

۱۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

SUNIS EFES ROYAL PALACE
U.All

۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

اوزدره

TUI FAMILY LIFE EPHESUS
U.All

۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

SUNIS EFES ROYAL PALACE
U.All

۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۴۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SIDE SEA VIEW

اوزدره

PALM WINGS EPHESUS
U.All

۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

STD

پاموجوک

SUNIS EFES ROYAL PALACE
U.All

۱۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان

SEA VIEW

اوزدره

اطلاعات تور
از تهران
نوع سفر هوایی - آنادلوجت
تاریخ تاریخ شروع تور : ۱۳ تير ۱۳۹۸ تاریخ پایان تور : ۱۹ تير ۱۳۹۸
مدارک لازم پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس پرواز رفت و برگشت باهواپیمایی آنادولوجت ( ترکیش ایرلاینز به ازمیر ) - 6 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه . نهار . شام - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان . بیمه نامه مسافرتی ، گشت نیمروزی در کوش آداسی و بازدید از شهر زیبای ازمیر
توضيحات


 نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد .


هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

اتاقهای مورد نظر در پکیج از نوع استاندارد براساس ساختار نوع هتل می باشد.

مسافرین محترم جهت مشاهده کیفیت هتلها می توانند از سایت تریپ ادوایزر www.tripadvisor.com استفاده نمایند.

ما همه روزه از ساعت 09:00 لغایت 18:00 و کلیه ایام تعطیلات 10:00 صبح لغایت 14:00 باز هستیم .

تلفن دفتر شباویز : 88610830 - 021

تلفن ضروری شرکت خدمات مسافرتی شباویز پرواز 09123219626

تورهای دارای اعتبار و مرتبط

شهر کوش‌آداسی

 شهر توریستی کوش‌آداسی دارای سواحل ، اسکله مخصوص کشتی ، بندر قایق های تفریحی می باشد . کسانی که در ماه های بهار و تابستان به کوش‌آداسی می روند می توانند توسط قایق های موتوری به جزیره یونانی ساموس بروند البته این سفر در ماه های زمستان به صورت چارتر انجام می شود. کوش‌آداسی از اصلی ترین مراکز گردشگری ترکیه می باشد. وقتی از دریا به این شبه جزیره نگاه کنیم شبیه به سرپرنده است ، به همین دلیل نام این شهر از دو کلمه پرنده (Kus) و جزیره (ada) اقتباس شده است.

توریست و گردشگری کوش‌آداسی

کوش آداسی ، آب و هوای مدیترانه ای ، با تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد و همین آب و هوای آن باعث جذب گردشگر در اغلب فصل ها می شود. این شهر در سال ، حدود سیصد روز آفتابی دارد . متداول ترین وسیله تردد بین شهری در کوش آداسی دولموش است. تاکسی ، دومین متداول تردد در شهر است.

فرودگاه های شهر کوش‌آداسی

دو فرودگاه بین المللی در نزدیکی کوش‌آداسی قرار دارد . فرودگاه بین المللی عدنان مندرس ازمیر در 80 کیلومتری و فرودگاه بدروم در 130 کیلومتری شهر قرار دارند.

تور کوش‌آداسی

شباویز پرواز مانند هر سال تمرکز ویژه ای در شهر کوش‌آداسی دارد . تورهای چارتر کوش‌آداسی با بهترین هتلهای کوش آداسی و با مناسب ترین قیمت ها در اختیار مسافران عزیز ایرانی قرار می گیرد.

جاذبه های گردشگری شهر کوش‌آداسی

چند جاذبه گردشگری کوش‌آداسی را  مسافرین عزیزی که برای نوروز 97 به این شهر سفر می کنند معرفی می کنیم : 1. جزیره کبوتر 2. کاروانسرای محمد پاشا 3.پارک های کوش آداسی (- پارک ملی شبه جزیره دیلک - پارک ملی ساحل کالاماکی -پارک آبی آدالند - دهکده کیرازلی - دهکده سرینس - دریاچه بافا - منطقه پاموک کله - پارک ملی دلتای آیدین - شهر باستانی افس)

مراکز خرید شهر کوش‌آداسی

شهر کوش‌آداسی جز بهترین مکان ها برای خرید است با تعداد بیشماری از فروشگاه و مغازه های بزرگ .کوش‌آداسی مراکز خرید متنوع مدرن و سنتی زیادی دارد مثل بازار بزرگ ، بازار شرقی ، بازار کوش‌آداسی ، جمعه بازار . انواع محصولات مثل لباس ، فرش ، جواهرات ، سرامیک ، وسایل آرایشی و بهداشتی ، لباس کودک ، چای سبز ، کیف وکفش چرم ...

مغازه های بازارهای کوش‌آداسی هر روز باز هستند و ممکن است خیلی از آنها تا دیر وقت هم باز بمانند . پول رایج کشور ترکیه لیر می باشد ، کسانی که دارای کارت های اعتباری Travelers , Mastercard , USD , Euro , Visa , Cheoue و ... می باشند می توانند از کارت اعتبار خود استفاده کنند و نیازی به تغییر واحد پول ندارند.

مراکز خرید معروف کوش‌آداسی :

بهترین هتلهای کوش‌آداسی :

اکثر هتلهای کوش‌آداسی با خدمات All و Uall می باشند . هتلهای کوش‌آداسی رتبه خوب جهانی دارند ، این هتل های برای نوروز 97 می توانند جز بهترین انتخاب های شما عزیزان باشند، برای مثال چند تا از این هتلها را معرفی می کنیم: 

سواحل معروف شهر کوش‌آداسی :

سواحل شهر (Tower Beaches) - ساحل مرکز شهر (Downtown Beach) - ساحل طویل (Long Beach) - سواحل لیدیز بیچ (Ladies Beach) - ساحل سبز (Green Beach) - سواحل پارک ملی (National Park Beaches) - ساحل کوشتار (Kustar Beach) خلیج بارادان (Baradan Bay) - جزیره پیگون (Pigeon Island) - جزیره گاورسین (Guvercin Ada) - ییلانسی بورنو (Yilanci Burnu) - ساموس (Samos)


جهت کسب اطلاعات بیشتر و دیدن فیلم و عکس های مطالب بالا به قسمت ویدیو و جاذبه های سایت شباویز پرواز مراجعه کنید .